Ruimtesuggestie

Beeldvak

Aanzicht en standpunt

Ruimtelijkheid op het beeldvlak: ruimtesuggestie of dieptesuggestie

Plasticiteit, plastisch

Omklapping

Stapeling

Groot/klein

Hoog/laag

Overlapping

Plans

Voor- en achtergrond

Coulissen

Repoussoir

Doorkijk

Afsnijding

Ooghoogte

Illusionisme

Trompe-l'oeil-effect

Spiegeling

Horizon

Licht- en schaduwwerking

Projectiemethoden

Perspectief (doorzicht)

Verdwijnpunt, vluchtpunt

Centraal perspectief

Verkorting, verkort

Vogelvluchtperspectief

Kikvorsperspectief

Anamorfose

Kleurperspectief

Polydimensionaal perspectief, meerdere perspectieven

Perspectivische vertekening

Atmosferisch perspectief

Parallelprojectie

Isometrische projectie

Axonometrisch projectie

Amerikaanse projectie

Holografie, hologram