Compositie

Ordening

Compositie, vlakverdeling, ordening, plaatsing

Lay-out, opmaak

Lijnen

Grondlijnen

Diagonale compositie

Compositieschema, compositiegrondvorm

Driehoeks compositie

Centrale compositie

Overall compositie

Evenwicht

Symmetrische en asymmetrische compositie

Statisch/ dynamisch

Herhaling, ritme

Vorm en restvorm

Bewegingssuggestie

Afsnijding

Aandachtspunt

Geschakeld

Vlak vullend

Beeldrijm